პატარა გალერეა – ქეუ მეფარიშვილი

"მხოლოდ მაშინ ვარსებობ როცა შენ აქ ხარ, სადაც არასდროს ყოფილხარ იქ არც მე მიარსებია."

Posted by Artarea/Tv2.0 on Wednesday, December 12, 2018