არიალი ხსნის ~ იქ!ნება ~ იქმ!ნება

არი'ალი ქრის ~ ა.ქ

არიალი ქართ ველში დაკრისტალებული ნაწილების
ერთობაა
ენაში ნაპოვნი კოდი ~ ~ ~

მყარი ~ წყალი
ქარი ~ ქარიშხალი
მკვდარი ~ ცოცხალი
არი ~ კვალი

~ ერთბაშად ~

აქ არი და აქ არ არი
არც შორს არც ახლოს
ან აქ ან არსად

~

არიალი კარია ~ ხსნის
არიალი თვალია ~ ხედავს
დროში გაჩენილ სიტყვის შინაარსს ~
საწყისში ჩადებულ აზრს

ხსნა'ახსნაა

~ ~ ~ არიალი ხსნის ~ ~ ~

იქ ! ნება ~ იქმ ! ნება

თუ მომავალს ესვრი ნების ისარს ~ ყველა საქმე იქ!ნება
იქ!ნება ~ რაც დჰარმას ათამაშებს
რაცა ღმერთსა არა სწადდეს არა საქმე არ იქმ!ნება

____________________________________________________________

პატარა გალერეა, Propaganda.network და TBILISI TRIENNIAL  წარმოგიდგენთ გამოფენას "არიალი ხსნის ~ იქ!ნება ~ იქმ!ნება "
"არიალი" ლუკა აქიმიძის და ნანა კალანდაძის კოლაბორაციაა.