პატარა გალერეა

ვარდების რევოლუციის მოედანი,
მიწისქვეშა გადასასვლელი, მაღაზია 17.
თბილისი, საქართველო.

pataragallery@gmail.com

გალერეა ღიაა წინასწარი შეთანხმებით ან 24/7 როგორც ვიტრინა გალერეა

Tel: +995 577 41 17 11    +995 557 47 25 00